«

»

CZYM JEST MANDALA?

SZARLOTA_PORADA

To rysunek na planie koła, tworzony w stanie medytacji. Gotowa mandala odzwierciedla stan psychiczny autora, odkrywając między innymi to, co ukryte jest przed jego świadomością. Po stworzeniu mandali możemy pokusić się o jej interpretację, patrząc na nią jak na obraz duszy. Mandala porządkuje wewnętrzny świat, pozwalając treściom z podświadomości przemieścić się w obszar świadomy. W ten sposób pomaga zrozumieć siebie i odnaleźć swoje miejsce w świecie zewnętrznym.

Jak interpretować?

Istnieje szereg znaczeń przypisanych poszczególnym formom, liczbom i kolorom. Centrum mandali symbolizuje centrum jaźni, brzeg – kontakt ze światem zewnętrznym, część górna – procesy świadome, dolna – podświadome.
Biel to czystość i światło, symbol tego, co duchowe, ponadczasowe. Oznacza spokój umysłu i dystans do świata zewnętrznego. W swoim aspekcie negatywnym może oznaczać poczucie zagrożenia, tłumienie czegoś, ukrywanie w podświadomości.
Czerń symbolizuje śmierć, wyrzeczenie lub tajemnicę, może oznaczać utratę złudzeń lub nadziei, także dochodzenie do głosu cech nieakceptowanych przez ego. Oznacza proces oswajania naszej „ciemnej strony”. Może też symbolizować początek jakiegoś nowego etapu. Związana jest z kreatywnością nieświadomości, dowodzi, że pociąga nas nieznane. Podkreśla głębię osobowości, tak jak podkreśla żywość innych kolorów.
Czerwień to płomień, krew i życie. Oznacza obudzenie życiowego potencjału. Wg tradycji tybetańskiej wiąże się z „wypaleniem” ignorancji, niewiedzy i egocentryzmu – przebudzeniem ku odczuwaniu. To przebudzenie może mieć dwa oblicza: oznaczać chęć zdobywania, odwagę, akceptację ciała, namiętność, energię życiową i mądrość, ale także – głębokie bolesne rany, cierpienie połączone z gniewem, chęć zemsty. Jeśli w swoich mandalach używasz mało czerwieni, cechuje Cię brak pewności siebie i bierność.
Niebieski to cisza, relaks, pogoda ducha i wewnętrzny spokój. W mandalach buddyjskich oznacza przekroczenie ziemskich uwarunkowań i psychiczne odrodzenie. Jasny odcień niebieskiego oznacza pozytywny stosunek do macierzyństwa, bezinteresowną miłość i współczucie. Jego zbyt duża ilość sugeruje jednak pasywność. Kolor ciemnoniebieski to nieświadomość, spotkanie z zagrożeniem życia, śmierć, brak zaufania do innych, poczucie braku wsparcia, konflikt z matką. Jednocześnie sugeruje zdolność do empatii, intuicję i poczucie sensu życia.
Żółty to słońce. Wskazuje na umiejętność rozumienia tego, co niewidoczne dla oczu. To rozwinięta intuicja oraz umiejętność wznoszenia się ponad instynkty. Kolor żółty symbolizuje ojca. Przyciemniony może wskazywać na nierozwiązane problemy, przekładające się na trudności w kontaktach z mężczyznami, w szczególności z przełożonymi. Jaskrawy żółty oznacza ścieranie się różnych stron osobowości, a w efekcie – gwałtowne i męczące zmiany nastroju. Jeśli w mandalach kolor żółty występuje często i w dużych ilościach, umiesz jasno precyzować swoje cele i je osiągać. Być może masz potrzebę nauki nowych rzeczy, lub potrzebujesz odmiany.
Zielony to świeżość i doznania zmysłów. To harmonia dzięki której człowiek staje się swoim przyjacielem i przestaje szukać wsparcia na zewnątrz. W zamian jest na tyle silny by otoczyć opieką zarówno siebie, jak i innych. Jasne odcienie sugerują dużą aktywność i poczucie samowystarczalności. Duża ilość zieleni lub jej ciemne, nasycone odcienie symbolizują wysoką wewnętrzną kontrolę, kierowanie się zakazami i nakazami pochodzącymi z zewnątrz (np. wpojonymi przez rodziców), mogą świadczyć o małej autonomii, a także wewnętrznym usztywnieniu, zaborczości i nadopiekuńczości.
Fiolet to bliskość i intymność, mądrość, duchowość, także sen lub spełniające się marzenie. Często wskazuje na potrzebę znajdowania się w centrum uwagi i budzenia zachwytu innych. Małe ilości fioletu oznaczają zachwyt i koncentrację, duże – apodyktyczność, brak kontaktu z rzeczywistością i egoizm. Fiolet jak i purpura pojawiają się w mandalach, gdy szukasz odpoczynku od codzienności lub inspiracji. Mogą oznaczać bogatą wyobraźnię, ale także zbytnie skupienie na sobie i wybujałe poczucie własnej wartości.
Brąz to wiarygodność i przywiązanie do korzeni. Może oznaczać, że przywiązujesz wielką wagę do domu i rodziny, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia bliskich. lub – że tego Ci brakuje! To także pragnienie uwolnienia się od tego, co zabiera Ci komfort życia, np. choroby lub przerastających Cię problemów. Brąz pojawia się także wówczas, gdy potrzeba działania jest blokowana przez jakiś czynnik. Może być także zapowiedzią zmian. Gdy znajduje się w centrum mandali, oznacza małe poczucie własnej wartości. Kolor czerwonobrązowy to zadawnione rany w duszy, którymi należałoby się zająć.

abstract blue painted picture with circle pattern, mandala of vishuddha chakra

Wymowa kształtów

Okrąg – zamyka przestrzeń chroniąc to, co w jego wnętrzu. Uświęca to, co w środku, ale także – ogranicza. Może być murem obronnym dla tego, co cenne i kruche, ale także dla tego, co nie powinno ujrzeć światła dziennego. Jest symbolem wieczności i przypomina o tym, że energia życia płynie nieprzerwanie. Niewypełniony niczym okrąg w centrum mandali to gotowość do zmiany lub przeżywanie duchowych doświadczeń, niemożliwych do wypowiedzenia słowami, poza zasadami logicznego, racjonalnego myślenia.
Kwadrat to stanowczość, równowaga i stabilność. Wskazuje na mocne stąpanie po ziemi oraz wiarę w ludzki intelekt. Oznaczać materię w którą trzeba tchnąć ducha, połączenie czterech żywiołów oraz zrównoważenie przeciwieństw. Symbolizuje także relacje z otoczeniem. Jeśli zajmuje znaczną część mandali oznacza, że starasz się wydostać spod wpływu innych, chcesz zerwać relacje, które stawiają Cię w pozycji zależności, że zbierasz energię by tworzyć swoje ego. Może też wskazywać na odwagę robienia rzeczy niezwykłych Kwadrat wpisany w koło to jasność myślenia, dążność do sukcesów i gotowość wobec nadchodzących zdarzeń.
Trójkąt to dynamizm. Skierowany wierzchołkiem do góry oznacza libido – główny popęd i źródło aktywności człowieka. Może zwiastować erupcję twórczej energii, która domaga się uwolnienia. To symbol tego wszystkiego, co z wielką mocą próbuje wydostać się z podświadomości na powierzchnię. Zwróć uwagę na co wskazuje czubek trójkąta. Trójkąt taki może akcentować coś, co jest dla Ciebie niezwykle ważne. Trójkąty skierowane wierzchołkami do siebie są złym znakiem, oznaczają bowiem agresję zwróconą do wewnątrz. Jeśli wskazują na zewnątrz, być może skrywasz w sobie gniew lub pragniesz obrony. Trójkąt w centrum mandali to ambicja i siła przebicia, natomiast sięgający szczytu – asertywność.
Krzyż to życiowe trudności. Jego pojawianie się oznacza podjęcie jakiejś trudnej decyzji lub walkę. Być może zbliżasz się do poznania czegoś, co skrzętnie ukrywasz w swojej podświadomości. Krzyż w kształcie X zwiastuje koniec jakiegoś cyklu w Twoim życiu.
Spirala symbolizuje uporządkowany ruch elementów wszechświata. Oznacza tęsknotę za doskonałością, jednością ze wszechświatem i samym sobą. Spirala poruszająca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara świadczy, że coś z podświadomości zdąża ku powierzchni, zaś kierunek przeciwny obrazuje coś, co próbuje się ukryć.

Zapisz