»

Jasnowidzenie

szarlotaZjawisko jasnowidzenia jest określane w parapsychologii jako umiejętność postrzegania zdarzeń, osób i przedmiotów w czasoprzestrzeni bez użycia zmysłów.

Jest to umiejętność koncentracji świadomości i obecności w sferze duchowej, energetycznej lub fizycznej bądź we wszystkich tych strefach jednocześnie. Dzięki temu jasnowidz jest w stanie obserwować całe pole na którym skupił świadomość. Jest to umowny stan obecności i pozazmysłowego postrzegania płaszczyzn rzeczywistości. Zdolność ta jest zakorzeniona w psychice.

W psychice człowieka można wyróżnić trzy sfery duchowe- świadomość, podświadomość i nadświadomość. Świadomość tworzy osądy, formułuje myślenie o pojęciach ogólnych. Podświadomość objawia się w snach, przeczuciach, w medytacjach, modlitwach. Nadświadomość to stan w którym przejawia się intuicja. Jest ona instynktem, szóstym zmysłem głęboko zamkniętym w nas. W tej właśnie sferze możliwe jest jasnowidzenie. Wszystkie te trzy sfery mają naturę duchową, ale funkcjonalnie występują z procesami neurofizjologicznymi ośrodkowego układu nerwowego. Wśród psychologów i psychotroników nie ma zgodności, czy zdolność przewidywania przyszłości jest odmianą telepatii czy jasnowidzenia czy też nową zdolnością parapsychiczną.Literatura ezoteryczna rozwinięta szczególnie w XIX wieku wyróżniała następujące typy jasnowidzenia, według używanych organów ciała subtelnego:

Jasnowidzenie astralnePortrait of mature pretty woman looking at camera

Jest ono sferą emocji i uczuć. Z jednej strony dąży do wyrażania swoich wibracji na płaszczyźnie fizycznej, z drugiej zaś pod powierzchnią świadomości

Jasnowidzenie mentalne

Jest ono z jednej strony sferą racjonalnego myślenia, z drugiej zaś sferą wiary i niewiary, uprzedzeń i stereotypów, utrwalonych poglądów, opinii i ocen. Jest domem wiedzy i inteligencji.

Jasnowidzenie przyczynowe

Stanowi pomost między naturą ziemską (fizyczno-emocjonalno-mentalną), a duchową (trzema ciałami wyższymi). Pozwala ono z jednej strony empatyczne wczuwać się w położenie innych osób, z drugiej zaś uzyskiwać pozazmysłowo informacje w formie przeczuć, dając zdolność do głębokiego wglądu w naturę rzeczy.

Ten podział z XIX wieku ma jednak umiarkowane zastosowanie – w praktyce wizje i informacje z różnych poziomów przeplatają się.

Obecnie parapsycholodzy wyróżniają takie typy jasnowidzenia jak:

SZARLOTA

Prekognicja

Jasnowidzenie przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy (co odróżnia je od przewidywania, czy prognozowania)

Parapsychologia zjawisko prekognicji dzieli się na dwa poziomy:

  • osobisty – związany z przyszłością konkretnej osoby,
  • ponad osobisty – dotyczący zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, przyrodniczych itp.

Ponadto zdolność prekognicji dzieli się na:

  • natychmiastową – tj. polegającą na umiejętności przewidzenia zdarzeń, które nastąpią w bardzo krótkim czasie (rzędu kilku sekund),
  • oddaloną w czasie – tj. polegającą na umiejętności przewidzenia zdarzeń odległych w czasie (np. mających nastąpić za rok).

Retrognicja

Jest to jasnowidzenie przeszłości odbierane z wymiaru normalnie niedostępnego.

Psychometria

Rozumiana jako jasnowidzenie polegające na opisywaniu przedmiotów, miejsc czy osób, zazwyczaj na podstawie jakiegoś przedmiotu. (Termin psychometria oznacza również metodę badań psychologicznych).

Odmianą jasnowidzenia jest także jasnosłyszenie, w którym informacje docierają w postaci dźwięku.

 

 

1 komentarz

  1. Anna

    Hmm… Autor dobrze to przemyślał?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>